ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN", amb NIF nº: 17972549G i adreça al C / Comerç, 32, 08003 - BARCELONA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: www .latiendadealarcon.com

Amb els límits establerts a la llei ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN", no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN", ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN", poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN", no pot controlar. Per tant, ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN" no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN", o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN".

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN", ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN", amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web.

L'informem també que té la possibilitat en tot moment d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: [email protected] oa l'adreça: C / Comerç, 32 08003 - Barcelona

La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes a Internet de conformitat amb l'art. 14 Per. 1 de la ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com un lloc on els consumidors poden tractar d'arribar a acords fora de la cort dels conflictes derivats de les compres en línia i els contractes de serveis.